Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Hak Gaspı Devam Ediyor

Kendini çağın gereklerine göre geliştiremeyen bazı idarecilerin ve bazı müdür sevicilerin marifeti ile bu mükemmel ders birçok okulda işlenmemektedir. Öğrencinin temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili kullanımını öğrenciye sunamayan öğretmen bu dersi Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, hayat bilgisi gibi derslerle doldurmaktadır. Haftada beş saat programa konulan bu dersi aktif olarak işleyen öğretmenleri ise gürültücü olarak tanımlamaktadır.

İlkokul Programı incelendiğinde Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin öğrencinin bütüncül eğitiminde önemli bir potansiyele sahip olduğu ifadesi yer almaktadır. Devletimiz bu dersi o kadar çok önemsemiştir ki ilkokullarda Matematik dersi gibi birçok mihver derslerden daha çok ders saati olarak programına almıştır.

Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ile öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel özelliklerini geliştirme hedefini öğretmene temel amaç olarak sunmuştur. İlkokul düzeyinde, oyun ve fiziki etkinliklere katılımdan özellikle hareket yetkinliği ve aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının oluşturulması beklenir.

Öğrencinin gelişiminde en önemli katkıda bulunacak bu dersin basit olarak algılanması, hatta bu derslerin başka derslerle değerlendirilmesi son derece sakıncalı ve aynı zamanda suçtur. Okul idareleri  bu konuda gerekli alt yapıyı hazırlamakla yükümlü, hatta mümkünse müdür yardımcıları marifetiyle oyun kartlarındaki yönergelere uygun programlar geliştirmelidirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Oyun ve Fiziki Etkinlikler Programında

“Dersin amacı; öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır. “  ifadesi ile öğrencinin mutlaka oyun oynayarak eğlenmesini, eğlenirken kuralları tanımasını, hayata hazırlayacak yönergeleri göstererek takım içinde hareket etme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

 

Bu kadar önemli bir ders sağlığın korunması ve geliştirilmesi oyun ve fiziki etkinliği önemi giderek daha belirgin hale gelmiştir. Bu nedenle, aktif ve sağlıklı yaşam kavramları ve ilkelerinin

öğrenciler tarafından anlaşılması, bunları yaşamlarında eğlenerek uygulamaları için oyun ve fiziki etkinlik önemli bir araçtır. Oyun ve danslarla ilgili kültürel mirasımız da aktif yaşamın önemli boyutlarından biridir.

 

Bu dersin dayandığı temel ilkelere bakacak olursak;

1. Oyun ve fiziki etkinlikler dersi oyun yoluyla öğrenme temellidir.

2. Öğrencilerin gelişimi bir bütün olarak ele alınmıştır.

3. Öğrenci merkezli ortamlarda, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına

imkan verir.

4. Süreç ağırlıklıdır.

5. Gelişimsel ve sarmal bir yapıdadır.

6. Esnek bir yapıdadır.

7. Temalar/konular istenilen kazanımlara ulaşmada bir araçtır.

8. Öğrencilerin eğitiminde çevresi ve diğer kişilerle deneyimleri önemlidir.

9. Öğrenmeöğretme ortamlarında bireysel, eşli ve grupla çalışmalar (etkinlikler) dengeli bir şekilde sunulur.

10. Yaratıcılığı geliştirme, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ön plandadır.

11. Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiştir.

12. Centilmence oyun ve mücadele anlayışı geliştirmek teşvik edilir.

13. Öğretmene özgürlük tanır.

14. Tüm öğrencilerin katılımı önemlidir.

15. Çevreye ve doğaya duyarlılık önemlidir.

16. Eğlenerek öğrenme ortamı sunar.

17. Değerlendirme süreci çok yönlüdür.

18. Aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Programındaki kazanımların hazırlanma sürecine baktığımızda dersin tamamına yakın zaman diliminin toplu ve topsuz oyunlardan ibaret olduğu görülmektedir.

Örneklendirecek olur isek, koşma, top atma, top tutma, zikzak yapma, ipte atlama, eş ile birlikte yarışma, takım halinde yarışma denge kurma,…..

Yine program yapısı ifade edilirken 1-4 sınıflarda okuyan öğrencilerin bedensel, fiziksel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerin gelişmesinin bu dersle gelişeceği vurgusu yapılmıştır.

 

Ayrıca bu dersin oyun kartlarına baktığımızda tamamen bahçede oyun ağırlıklı ve eğlenceye dayalı bir yapı öğretmene tavsiye edilmiştir. Yani öğrenci kapalı ve açık alanda öğrencileri ile beraber eğlenerek öğrencinin gelişimine katkıda bulunması talep edilmektedir.

 

Programın genel hatlarını ve önemini alıntılayarak anlatmaya çalıştığım bu dersi birçok okul hala tam olarak anlayabilmiş ve sistemini bunu üzerine kurmuş değil. Bırakın bu ders ile ilgili program hazırlamayı bahçede bu dersi işleyen öğretmenleri bastırarak, tehdit ederek, gürültü nedeniyle ders işlenmediği mantığıyla öğrencilerin hakkını ve gelişimin gaspeden bir zihniyet okul idaresi olarak görev başındadır.

 

 

Öğrenci kendini tanıma, uyum, bireysel sorumluluk, kendine güven, …, gibi bireyin toplum içindeki gelişimine katkıda bulunacak gelişimini bu ders ile kazanmaktadır.  Okul bahçelerinin bir şenlik, bir müsabaka ruhu ile donatamayan idareciler bu eksikliklerini yasaklayıcı bir zorbalıkla devam ettirme hevesi içindedirler. Öğrencinin 5 dakikalık tenefüste top oynamasına tahammül edemeyen bir okul idaresi bu dersi nasıl geliştirebilir ve uygulanabilir bir program haline dönüştürebilir.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığının şiddetle tavsiye ettiği bu ders okullardaki fiziki yetersizlik ve kış şartları nedeniyle 5 ay boyunca işlenmemektedir. Okulların tatile girmesine 5 hafta kala, güneşin sıcak yüzünü gösterdiği Nisan ve Mayıs ayında, bu dersin işlenebilir bir ortama kavuşması sevindiricidir. Ama ne yazık ki “çok ses oluyor?!” nedeniyle idareciler tarafından kısıtlanmaktadır. 

 

Gelecek kaygısı, meslekten olma kaygısı taşıyarak öğretmenlik yapılmaz. Öğretmen bu ülkenin gözbebeğidir. Bu ülkenin geleceği sizlerin yetiştirdiği nesillerle olacaktır. Özgüvenli, mutlu bireyler yetiştirmek önceliğimiz olmalıdır. Bu çocuklar sizin yaptıklarınızı, sözlerinizi ömür boyu hatırlayacaklardır.  Doğru ve adil olmak zorundasınız. Çocuk kişiliği oyunla gelişir. Bu gelişimin öncüsü olmalısınız.

 

 

Tags

İltekmer Bilişim


Merkez Mah. Bağcılar Cad.
Andaç İşhanı No:22 Kat:2/21
Bağcılar - İstanbul

Tel: 0212 461 44 82
Cep: 0505 234 3170